În mai 1866, cînd depune juramîntul de domnitor, Carol era un tînăr de 27 de ani. Se născuse în 1839, la 20 aprilie. Părinţii săi erau prinţul Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen şi Josephina de Baden. Era al doilea fiu, după primul născut, Leopold, cu 4 ani mai în vîrstă. După Carol s-au nascut Anton, în 1841, Friederich Eugen în 1843 şi Marie Luize, în 1845. Chiar devine domn al Principatelor Unite, 1866, în familie se petrece o tragedie. Anton este rănit grav în lupta dintre austrieci şi prusaci de la Koniggratz şi moare. Avea numai 25 de ani.

Cum se ştie, prinţul a sosit incognito la Bucureşti. Aducerea sa pe tron a fost rodul unei manevre îndrazneţe derulate in mare secret. Firele conspiraţiei duceau la Împăratul Franţei, Napoleon al lll-lea al Frantei şi la Otto von Bismark, cancelarul Prusiei. Dar a fost pus la cale la Bucuresti de politicieni ca Ion Bratianu si C.A. Rosetti, liberali, şi Lascăr Catargiu, conservator. Fireşte, înrudirea domnitorului cu familii monarhice din Europa a fost un argument care a cîntărit greu. Se voia legături strinse cu aceata pentru a avea o protecţie faţă de amestecul unor cancelarii europene care nu agreaseră unirea. Marea întrebare era: Vor recunoaşte Puterile Garante noua situaţie ?

Austria si Rusia se considerau înşelate şi nu erau de accord şi cereau revenira la situatia ante 1859. Două capitale, doi domnitori, nici unul străin. Turcia a masat trupe la sudul Dunarii. Situatie era critică. Noul regim avea nevoie urgentă să se întărească. La doua luni, textul noii Constitutii era gata. Carol urca din nou Dealul Mitropoliei şi depunea jurămîntul. A fost una dintre cele mai democratice constituţii din Europa. Libertatea presei şi a vietii politice erau garantate. Politica faptului împlinit a jucat, şi de data asta, un un rol important. Romanii şi-au conferit o constituţie, fără să consulte cu Puterile Garante. Agentii diplomatici romani au dus însă negocieri secrete intense la Paris, Londra, Viena, Sankt Petersburg şi Berlin pentru a o face acceptată. Sultanul înţelegea să îşi exercite suzeranitatea în vechile conditii, indiferent de schimbarea care se produsese la Bucuresti. Domnitorul Carol a hotărît să meargă la Istanbul pentru a se prezenta şi a limpezi lucrurile.

Spune-ți opinia, fă-te auzit!