ALUNGAREA REGELUI MIHAI

regele mihai 23Cercul se strînge tot mai mult la Bucuresti. Presiunile sovieticilor pentru lichidarea instituțiilor democratice cresc cu fiecare zi. Kremlinul vrea să instaleze urgent un regim de tip sovietic. La 30 iulie 1947 Monitorul Oficial publică decretul dizolvării PNȚ. PNL printr-o circulară semnată de Dinu Brătianu autodizolvă organizaţiile sale. Procesul Maniu, după înscenarea de la Tămădău, este un alt pas spre distrugerea României democratice. După acest moment, comuniștii se află în faţa ultimei redute a României democratice. Această redută o constituie regele Mihai. Este o chestiune de timp ca ea să se prăbuşească sub loviturile date de Kremlin ajutați de cozile de topor din țară. Stalin hotărăște că s-a facut vremea să instaleze la Est de Cortina de fier regimuri așa-zis de „dictatura proletariatului”. Pe scurt- teroarea roșie, lagărele de concentrare şi cenzura. În România în calea unui asemenea regim, exista un singur obstacol: monarhia.

regele mihai regina alenaLa sfîrșitul lunii octombrie 1947, regele Mihai este invitat să participe la căsătoria fiicei regelui George al Vl-lea, Elisabeta. Primul ministru Petru Groza este acord ca suveranul să meargă la Londra. Şefii comunişti sperau că regele Mihai nu se va mai întoarce în ţară. Astfel chestiunea monarhiei ar fi fost rezolvată. Mihai era singurul rege ramas pe tron în tot blocul sovietic. În Bulgaria și Iugoslavia monarhia fusese abolită. Spre mirarea regelui, Petru Groza îi spune : “Trebuie să vă duceţi, altfel se va pretinde că sunteţi ţinut prizonier.” De fapt Moscova făcea presiuni mari pentru lichidarea monarhiei, iar instrumentele lor de la București se pregăteau să execute ordinul.

regina elisabeta 2Atmosfera din Londra şi de la palatul Saint James contrastau puternic cu realitatea tensionată şi mohorîtă de acasă. Mihai are ocazia să îşi revadă multe rude venite la Londra tot pentru ceremonia căsătoriei Elisabetei. Acum o cunoaşte pe Anne de Parma- Bourbon. “ Întîlnirea noastră fost cu adevărat o dragoste fulgerătoare…” îşi aminteştea regele Mihai. Nu a ezitat să o ceară în căsătorie. Logodna a avut loc după plecarea din Londra, în Elveția, la Laussane, într-o ceremonie privată.

Regele anunţă Guvernul prin mareșalul palatului Dimitrie Negel, trimis de la Laussane la Bucureşti, intenţia sa de a se căsători. Petru Groza, Gheorghiu Dej, Ana Pauker se aşteptau să nu îl mai vadă pe rege. Căsătoria ar fi însemnat o sporire a popularităţii sale. Certifica în acelasi timp hotărîrea sa de a nu renunța, de a rămîne pe tron. Moscova hotărîse că monarhia trebuie inlăturată în scurt timp lui Dimitrie Nagel că nu este de acord, în

în speranța că acest refuz îl va determina pe rege să nu se mai întoarcă acasă. Totuși regele se întoarce, cu toate că mulți la Londra l-au sfătuit să rămînă în Occident. Argumentele lor subliniau că era primejdios să se întoarcă în România, că-și risca viaţa, etc. Războiul rece se declanşase, Cortina de fier căzuse peste Europa.

gheorghiu dej  12Regele Mihai își amintea ” Groza spera să nu ma mai întorc în ţară. I-ar fi fost mai simplu să spună că am dat dovadă de lipsă de înţelegere pentru momentul greu pe care îl traversează ţara şi aşa mai departe. Întoarcerea noastră a însemnat pentru ei o lovitură, pentru că le-am făcut mai grea misiunea ce li se încredinţase de la Kremlin.”

Regele este primit rece de membrii guvernului în gara Mogoşoaia, în contrast cu veselia de la plecarea spre Londra. În lipsa regelui, pregătirile pentru înlăturarea sa s-au încheiat. Pentru asta, Tito, care încă nu se certase cu Stalin, a venit în decembrie în România unde este primit triumfal. Tito îi sfătuieşte pe comuniştii români şi îi asigură de sprijinul lui. Tito proclamase deja republica la el acasă și se instalase el însuşi ca dictator. Emisarii Moscovei supraveghează strins intreagă operație de înlăturare a regelui.

Odată ajuns acasă, regele Mihai însoțit de regina mamă, Elena, se retrag la Sinaia pentru sărbătorile de iarnă. Crăciunul îl fac în doi, mamă şi fiu. Atmosfera este încordată, cei doi au semnale că se pregăteşte ceva dar nu ştiu ce. Semne ameninţătoare însă sînt pretutindeni. Nu îşi imaginau că este ultimul lor Crăciun în România.

Luni, 29 decembrie, seara, mareşalul palatului, Dimitrie Negel dă telefon la Sinaia, la Foişor unde se afla regele. Îl anunţă pe rege că este invitat să vină urgent la Bucureşti pentru “ discuta cu primul ministru o problemă de familie.” Mihai bănuieşte că este ceva în legătură cu anunţata sa căsătorie.

palatul elisabeta 3Intîlnirea – a doua zi dimineata, marţi, 30 decembrie 1947 în palatul Elisabeta. Ceea ce nu ştie regele este că batalionul de gardă a fost înlăturat iar împrejurul palatului se află trupe devotate Kremlinului şi PCR, unităţi ale Ministerului afacerilor interne şi ale diviziei “Tudor Vladimirescu“ formată în URSS. Legăturile telefonice au fost tăiate. Regele este prizonier şi nu ştie că i se va cere abdicarea. Comuniştii pregătiseră minuţios lovitura de stat. Nu schimbau forma de guvernămînt prin referendum, cum cerea Constituţia din 1923, ci prin forţă, printr-o lovitură de stat. Ei acționează ca agenți ai Kremlinului ignorînd total voinţa și sentimentele petru groza 1poporului român. Ordinele Moscovei sunt precise : pînă la 1 ianuarie 1948 regele trebuie alungat. Măsuri militare au fost luate în toată ţara de noul ministrul al apărării numit la 23 decembrie, Emil Bodnăraş.

Petru Groza vine la întîlnirea de la palatul Elisabeta însoţit de Gheorghe Gheorghiu-Dej, şeful PMR (PCR). Un detaliu – Dej nu fusese anunţat. Regele e însoţit de mama sa, Elena. Petru Groza are un pistol la el. Se temea să nu fie arestat ca şi Ion Antonescu. Știe ca regele este curajos. Conversația are loc în salonul apartamentului ocupat de rege. Groza începe debitînd obişnuitele lui glume vulgare. Apoi intră în subiect: “Am venit să vorbim despre o problemă de familie. Am dori deci să discutăm despre un divorţ prin înţelegere. Regele Mihai replică : ”Despre ce fel de divorţ e vorba ?“ Petru Groza spune că ţara a hotărît să îşi schimbe politica, şi monarhia este un obstacol în calea stalin 3progresului ţării. Cînd termină de vorbit scoate o hîrtie din buzunar pe care este scrisă declaraţia de abdicare pregătită dinainte. Regele Mihai o citeşte şi spune că numai o consultare a poporului poate să schimbe forma de guvernămînt. Petru Groza spune : “ Nu este timp pentru a organiza un referendum.“ El ştie perfect că un referendum ar da o majoritate covîrşitoare în favoarea monarhiei. Regina Elena intervine pentru a spune că datoria regelui Mihai este de a sta în mijlocul poporului său. Replică lui Petru Groza : “ Datoria este să plecaţi!” și spune în continuare ” Ţara a fost învăţată să vă iubească. De acum o s-o învăţăm să ne iubească pe noi.”

Castelul peles vechiRegele Mihai se retrage într-o încăpere alăturată pentru a citi atent documentul. Retras aici, Mihai vorbeşte cu mareşalul palatului Negel şi secretarul particular Mircea Ioaniţiu. Află că firele telefonice au fost tăiate, că palatul este înconjurat de trupe fidele comuniştilor și garda palatului a fost înlăturată. În apropiere coloane de blindate sunt gata să intervină. Regele Mihai revine în salon pentru a cere explicații în legătura cu aceste pregătiri militare. Petru Groza răspunde că e mai bine să semneze abdicarea, altfel 1000 de studenţi arestaţi vor fi executați. În faţa acestei ameninţări, regele semnează.”Viaţa lor fusese pusă în mîinile mele, nu puteam să-mi iau o asemenea răspundere faţă de ţară…Ştiam că pentru a se menţine la putere, atît el cît şi ceilalţi colaboratori ai Moscovei nu se vor da înapoi de la nimic, nici chiar de la omorîrea acelor tineri vinovaţi de-a fi înţeles că susţinerea Coroanei este singura cale de evitare a pericolului roşu. Nu era ieşire. Am uitat pînă şi de faptul că sînt înconjurat.”

Audienţa a durat 100 de minute. Regele a semnat actul de abdicare.

“ Prin Graţia lui Dumnezeu şi voinţă naţională

Rege al României

regele mihai 26La toti de faţă şi viitori sănătate ! “

In viata statului roman s-au produs în ultimii ani adînci prefaceri politice, economice şi sociale, care au creat noi raporturi între principalii factori ai vieţii de stat.

Aceste raporturi nu mai corespund astăzi condiţiunilor stabilite de pactul fundamental- Constitutia ţării – ele cerînd o grabnică şi fundamentală schimbare.

In faţa acestei situaţiuni, în deplină înţelegere cu factorii de răspundere ai ţării, conştient

de răspunderea ce-mi revine, consider că instituţia monarhică nu mai corespunde actualelor

condiţiuni ale vieţii ale vieţii noastre de stat, ea repreyentînd o piedică serioasă în calea dezvoltării Romaniei.

In consecinţă, pe deplin conştient de importanţa actului ce fac în interesul poporului român

ABDIC

Pentru mine şi pentru urmaşii mei la tron, renunţînd pentru mine şi pentru ei la toate prerogativele ce le-am exercitat ca rege al Romaniei.

Las poporului roman libertatea de a-şi alege libertatea de a-şi alege noua formă de stat.

Mihai R.

Dat la Bucuresti

Astazi 30 decembrie 1947”

sadoveanu 1Drama s-a jucat. Petru Groza îl întreabă pe Mihai dacă rămîne în ţară sau pleacă. E o ipocrizie, o amabilitate protocolară ? Nu se ştie. Cert este că dacă ar rămîne, mai devreme sau mai tîrziu, ar deveni victima represiunii. Sau ar deveni o marionetă a Kremlinului. Un prizonier, un om de paie. “După ce au ieşit din odaie, mama s-a uitat la mine şi am văzut că-i dau lacrimile. În faţa străinilor ştia atît de bine să-și ascundă sentimentele. “ îşi aminteşte regele Mihai.

Petru Groza şi Gheorghe Gheorghiu Dej participă la prînz la o şedinţă de Guvern unde anunţă ştirea. Se citeşte actul de abdicare, se formulează declaraţia guvernului. Se creează Prezidiul Republicii Populare Române, noul nume al statului. Se convoacă Parlamentul.

Regele Mihai şi mama sa Elena pleacă spre Sinaia. Elena nu va mai vedea palatul, palatul Elisabeta, nici oraşul. Se va stinge in 1982, la Florenţa, fără să revină în ţară vreodată. Mihai va reveni tîrziu în 1992, cînd va fi primit triumfal de bucureşteni. La Peles regele este izolat, păzit, ca sa nu ia legătura cu nimeni. Abdicarea era cel mai bine păzit secret al României. Cei doi ajung la Sinaia cînd se întunecă.

Seara se întruneşte, convocată de urgenţă, Marea Adunare Naţională sub preşedintia lui Mihail Sadoveanu. În unanimitate, 295 voturi, este proclamată republica. Este ales prezidiul aşa-zisei Republici Populare Române. Preşedinte este ales C.I.Parhon. Radioul, presa scrisă, redau evenimentul ca pe o mare sărbătoare, o eliberare. În fapt, ce urma era cea mai neagra perioadă din istoria României. O dictatură care va înregistra sute de mii de încarceraţi şi morţi. Coşmarul va dura pina in 1989, 42 de ani.

pelesLa Sinaia deja erau instalaţi oamenii regimului. Scotoceau peste tot, puneau sigilii la uşi, blocau intrări, făceau inventare. Regele şi mama lui îşi fac bagajele in castelul Foişor. Celor doi ( şi micului grup care îi va însoţi ) nu li s-a permis să ia nici un obiect, cu excepţia lucrurilor de folosinţă personală. Înainte de a pleca, bagajele le-au fost scotocite. La plecare regele nu are voie să vadă pe nimeni şi să nici să discute cu cineva. Mulţi vor să îşi ia adio de la el. Toţi sunt fost îndepărtaţi din zona castelului Peleş. Drumul pînă la gară este păzitde armata. Lumea a fost înlăturată de pe străzi. Regele este flancat de trei maşini ale serviciului de Siguranţă.

E seară, 3 ianurie 1948. Gara e păzită de regele Mihai uniforma 1armată, peronul este gol. Două şiruri de ofiţeri păzesc micul convoi regal. Ciudat, ei stau toţi cu spatele, aliniaţi pe două rînduri. Nu au voie să se întoarcă pentru a-l privi pe rege.” Totuşi în momentul în care ne-am urcat în vagon, unul dintre ei a întors capul spre mine. I-am văzut chipul, timp de cîteva secunde. Plîngea ca un copil…Uşile s-au închis, trenul s-a pus in mişcare, iar Sinaia a rămas în urma noastră.” îşi aminteşte regele Mihai după aproape cincizeci de ani. Pe drum regele Mihai gîndeşte că poate trenul va fi îndreptat spre Siberia sau va fi atacat. Călătoria pe teritoriul României are loc noaptea. Trenul nu a oprit în nici o staţie. A traversat Ungaria şi Austria prin zona sovietică. A ajuns în zona americană în Austria de vest. De aici în Elveţia. Staţia terminus a tristei călătorii – Lausanne. Regele şi mama sa sunt aşteptaţi de un mic grup de prieteni şi rude.

O pagină din istoria României era intoarsă “ Am fost întrebat de multe ori care au fost sentimentul meu la plecarea din România. N-am găsit un alt fel de a spune adevărul despre starea mea de atunci decît că „am plecat cu moartea în suflet.”

*** Fragment din volumul DINASTIA semnat de ELENA VIJULIE si STELIAN TĂNASE apărut la editura RAO/2017. Dacă nu găsești cartea la librăria din colțul străzii, scrie on’-line editurii RAO pe adresele – www.librariarao@rao.ro. sau www.raobooks.com. Dacă ți se răspunde „stoc indisponibil”(din cauza cererii enorme) înarmează-te cu răbdare pentru cîteva zile. Imediat după Anul nou se va trage un nou tiraj.

La mulți ani tuturor cititorilor cărții! Un an mai bun tuturor vă doresc !

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

DESKREPORT.

 

Alătură-te discuției 5 opinii publicate

 • Doina spune:

  Am citit cu sufletul la gura, am plâns, din acele zile soarta noastră a fost pecetluită de a fi cetățenii unei țări cu un regim politic comunist, cu conducători capabili de monstruozități, ei nu-mi dau seama cum am rezistat! Însă cel mai rău este faptul că nici acum nu putem scăpa , sunt foarte bine înscăunați, dețin toate pârghiile și colac peste pupăză lupta sa schimbe și legile, își trag ușurel spuza pe turta lor……

 • Domnule stelian tănase,am o nedumerire.dacă batalionul de gardă a fost schimbat și palatul înconjurat,de ce să-i fi fost frică lui doctor petru groza?mai putea păți oare ca antonescu?eu nu cred așa ceva.

  • Stelian Tănase spune:

   Pina sa intervina un militar din divizia Tudor Vladimirescu, fricosului Groza i se putea intimpla ceva. Daca ar fi capatat o gaura in plus, una de glont ? Daca unul dintre oamenii regelui aflat in palat era inarmat? NU se stie ce iesea. Asa s-a gindit tradatorul dr Petru Groza, omul rusilor.

 • Domnule stelian tănase,groza era fricos și laș?a participat la marea unire pentru reântregirea neamului.oamenii regelui nu aveau curaj să-l împuște nici pe groza,nici pe dej.știau ce ar fi pățit…regele mihai la arestat pe mareșal încălcând regulile jocului.nici o putere străină nu-l lichidează pe un șef de stat când este în vizită în țara respectivă.americanii au lichidat mulți dictatori din africa și america latină,dar nu când erau în vizită la președintele sua.regele mihai de ce nu a luptat din patriotism în prima linie în război?

Spune-ți opinia, fă-te auzit!