manastirea vacaresti 6Am fost/sunt partizanul ideii că mănăstirea Văcărești trebuie restaurată. A fost temeiul pentru care m-am opus ridicării Catedralei Mintuirii Neamului. Asta dacă tot erau fonduri, dacă tot se dorea un monument de mare prestigiu și reprezentare. În locul unei constructii noi, fără memorie, mai bine ar fi fost ca mănăstirea Vacaresti – in ciuda demolări ei din anii 80 – să fie refacută.

Citeva date – Mănăstirea Văcărești este o ctitorie a familiei fanariote Mavrocordat din sec.XVlll-lea. A fost ridicată de domnitorul Nicolae Mavrocordat, 1716-1724. Era cea mai mare mănăstire din sud-estul Europei și cel mai important lăcaș de cult al religiei creștin ortodoxe. Biserica mănăstirii a fost ridicată in perioada 1716-1722 și a devenit repede un mare centru vieții religioase pentru toți românii. În 1724 a fost sfintita. Aiai au esita ateliere,tipografie, școală etc. Nicolae Mavrocordat a murit de ciumă în 1730 și a fost îngropat la Văcărești chiar în incinta bisericii.

manastirea vacarestiIn 1864 Mănăstirea Văcărești a fost transformată în inchisoare. Dar primii care i-au dat această utilizare au fost rușii 1848. Ocupaseră Bucureștii și au închis aici căuzași, revoluționari. Dupa primul razboi mondial aici au fost deținuți o vreme germanofilii – cei care colaboraseră cu ocupantul în anii 1916-1918. O bună lectura o dă cartea de amintiri a lui Ioan Slavici, unul dintre ei.

Mănăstirea Văcărești a trecut prin mai multe cutremure, dar efectul cel mai puternic l-a avut cel din noiembrie 1940. Atunci s-a prăbușit turla bisericii. Sub comuniști fosta mănăstire Văcărețti a continuat fie o pușcărie. În 1973 fost inchisă definitiv. S-a sperat atunci că va fi restuarată. S-a deschis un șantier in 1974 dar lucrările s-au sistat după cîțiva ani.

manastirea vacaresti 6Drama incepe in 1984, 2 decembrie, cind locul este vizitat de Nicolae și Elena Ceaușescu și patriarhul Iustin Moisescu. Sa amintesc că Nicolae Ceaușescu trecuse ca deținut comunist pe aici în tinerețe. Ceaușescu a propus în 1984 ca mănastirea sa revină Patriarhiei. Patriarhul a refuzat pîna cind nu este restaurată complet. Exista si pericolul ca patriarhia sa fei mutată la Vacaresti, pentru că dictatorul voia sa ridice construcții noi pe dealul Patriarhiei. De furie Ceauscecs a ordonat demolarea. O mina de intelectuali a protestat printru memoriu, dar fără efect. ( Mihai Sora, C-tin C Giurescu, Răzvan Teodorescu etc) .

Un an mai tirziu a inceput efectiv demolarea. Biserica a fost pusă la pămint între 11-15 decembrie 1986. In 1987 Mănăstire Văcărești a fost complet distrusă. S-au turnat fundatii pentrui diverse clădiri publice, care au fost apoi abandonate. Aceasta une din foarte tristele povesti ale anilor 80 ai secolului XX.

STELIAN TANASE

CITITI SI SERUITI

Copyrght www.stalian-tanase.ro

Spune-ți opinia, fă-te auzit!