O CRIMĂ LA SFÎRȘIT DE SECOL

bacalbasa2/(CONTINUARE DE IERI)

Procesul s-a judecat în martie 1886. Actul de acuzaţie : “ Contra lui Nicolae Miulescu, major, şi Eufrosina Miulescu, majoră, sunt sarcini şi probe suficiente de culpabilitate, de a fi puşi sub acuzaţia că în ziua de 12 Mai 1885 au comis omuciderea cu voinţă asupra persoanei Maria Popovici, luînd mai dinainte hotărîrea de a porni asupra vieţei acesteia.”Cum am spune azi acuzaţia a fost crimă cu premeditare. Mai mulţi avocaţi constituie apărarea. Printre ei nume mari ale baroului : Mihai Paleologu, Barbu Delavrancea, CG Costaforu, George Paladi, G.Meitani, G Cantili. Curtea este prezidată de M. Poenaru Bordea. Acuzarea este susţinută de procurorul general S. Populeanu. Interesul presei e maxim. Sala tribunalului e înţesată de lume. Multi curioşi au rămas pe dinafară.

Ce susţine în acuzare, procurorul general Stefan Populeanu ? Nicolae Miulescu s-a întors fără soţie acasă, în jurul orei 15,30. Ştia că o găseşte în casă singura pe chiriaşa sa. A ucis-o cu sînge rece. Victima a opus rezistenţă, dar diferenţa de forţe între cei doi era prea mare. După ce o ucide, pleacă pe poarta din dos. Se întîlneşte din nou cu soţia sa. Intră amîndoi în magazine, pentru a-şi crea un alibi. Ca fost poliţist Miulescu ştie cum să procedeze. Pledoariile apărării încearcă să îl scoată din cauză pe Miulescu, punînd în balanţă tot ce se putea. Efecte oratorice, slăbiciuni ale anchetei, dubii, sentimentalismul publicului. Dar acuzarea rămîne pe poziţii. Presa urmăreşte duelul apărare vs.acuzare cu sufletul la gură.

Procesul a durat trei zile şi trei nopti. Verdictul juriului s-a dat la 4 martie 1886 : cei doi se fac vinovaţi de uciderea Mariei Popovici, chiriaşa lor. Sentinţa : Nicolae Miulescu este condamnat la 10 ani muncă silnică, Eufrosina Miulescu, la 5 ani închisoare corecţională. Amîndoi, în ultimul lor cuvînt, declară că nu sînt vinovaţi. Recursul lor este respins de Curtea de casaţie. Sentinţa rămîne definitivă.(VA URMA )

Foto Constantin Bacalbasa
DESKREPORT

Spune-ți opinia, fă-te auzit!