regele ferdinand 1***In 1914, la 10 octombrie, Ferdinand, principe de Hohenzollern-Sigmaringen, devine rege al României.

„România a declarat război Austro-Ungariei la 14 august/27 august 1916. A doua zi Germania a declarat război României. La 30 august Turcia a declarat şi război României. România a aruncat în luptă aproape 20.000 ofiţeri şi peste 800.000 soldaţi. Aproape 500.000 de oameni au fost mobilizaţi în campania din Transilvania. De Sfinta Maria, noaptea armata romană a trecut la nord de Carpaţi. Braşov, Făgăraş, Miercurea Ciuc, Odorhei au fost cucerite în prima săptămînă.

În sud, armata bulgaro-germană, sub comanda felmareşalului Mackensen, a trecut la ofensivă. La 6 septembrie romanii au fost înfrînţi la Turtucaia. Pierderile au fost foarte grele. Două zile mai tîrziu a căzut Silistra. O ofensivă condusă de generalul Averescu, a stabilizat in in extremis frontul. România este în mare pericol, fiind silită să se bată în acelasi timp în Dobrogea şi în Transilvania.Şi asta împotriva unor forţe mult superioare ca număr şi echipare. Trebuie spus că Rusia, Franţa şi Anglia nu şi-au respectat angajamentele. Ruşii nu au trecut în Dobrogea în timp util pentru a bloca înaintarea inamicului. Ofensiva de la Salonic nu a pornit. România a fost de fapt sacrificată de planurile strategice ale generalilor Antantei. Ei au avut nevoie de un nou front, pentru ca Puterile Centrale care se pregăteau de o mare ofensivă în Vest să fie silite să disloce forţeşis ale mute pe Dumăre şi Carpaţi.

Scopul a fost atins. România a fost pionul de sacrificiu în această manevră politico-militară.

România a fost asaltată de armate bine antrenate şi dotate, cu experienţă mare de război, pornite in cautarea petrolului şi a produselor agricole româneşti. Rezistenţa armatei române în trecătorile Carpaţilor si în Dobrogea fost înverşunată. Nemţii au reuşit totuşi străpungerea apărării noastre în Valea Jiului, in urma unei ofensive masive. În noiembrie Tîrgu Jiu şi Craiova au fost cucerite. Armata romană se retrage cu grele pierderi. Ea suferă apoi o înfrîngere pe rîurile Neajlov şi Argeş. La începutul lunii decembrie trupele inamice intră în Bucureşti. După patru luni, jumăte din ţară era sub ocupaţie militară străină.

Frontul s-a stabilzat pe aliniamentul Dunăre- Siret, în ianurie 1917. Bilanţul a fost greu, 250.000 de soldaţi şi ofiţeri morţi, răniţi sau căzuţi prizonieri. Campania a arătat că România nu era pregătită pentru un război modern şi că avea posibilităţi reduse de aprovizionare. Eroismul trupei nu putea să facă imposibilul. Lipseau piesele de artilerie grea şi uşoară, aviaţia, etc. Nivelul tehnic modest al dotării s-a datorat industriei româneşti încă subdezvoltată.Dar şi lipsei de coordonare a conducerii militare. Aceasta au fost cauzele înfrîngerii. Puterile centrale au trimis forţe mult prea mari şi Romania a trebuit sa faca fata singura.

Regele şi Guvernul, administraţia au părăsit Bucureştiul şi s-au retras în Moldova. Iaşi a fost capitala refugiului. La 24 decembrie 1916 s-a format un guvern de uniune naţională. Pe lîngă liberali intră în cabinet conservator-democraţii conduşi de Take Ionescu. Conservatorii lui Alexandru Marghiloman şi Petre P. Carp rămîn în opoziţie.

regina maria mirceaRomânia neocupată de armatele Puterilor Centrale se reduce la nordul Moldovei. Viaţa în acest “ triunghi al morţii “ cum este denumit este extrem de dificilă. Aprovizionarea, aglomeraţia, condiţiile de trai sunt precare. Apoi sunt bolile. Dar moralul este bun. Ferdinand şi Maria, împreună cu primul ministru Ionel IC Brătianu şi guvernul ramin se află la Iaşi. A exista scenariul să se refugieze in Rusia, dar regele şi regine au refuzat. Nu pleacă în exil, dînd un semnal că ei cred în victorie. Mai mult, reuşesc să facă faţă situatiei. Statul roman nu dispare de pe hartă, ţara nu a fost în întregime ocupată.

România nu a capitulat, cum se aştepta toată lumea. Rezistenţa romanilor nu a putut totuşi fi înfrîntă. Fapt care a uşurat mult situaţia Antantei. Puterile Centrale sunt obligate să menţină pe acest front trupe numeroase. Familia regală se gaseste în mijlocul acestor eforturi eroice ael Romaniei de a supravieţui.

”Regina cu o energie mai presus de orice laudă, ajutată de fiicele ei, mergea din spital în spital. Cu un dispreţ desăvîrşit de pericol nu pregeta să se arate unde epidemia era mai violentă. Nu mii, zeci de mii de soldaţi răniţi şi bolnavi au văzut-o în acele luni la capătîiul lor. Ea trăit atunci cea mai frumoasă pagină a vieţii ei. O pagină pentru care…Romania îi datoreşte o admirativă recunoştinţă.” observa I.Gh Duca, in “Amintiri”. Regele Ferdinand, plin de abnegaţie, înfruntă situaţia critică fără ezitări, cu multa bravură.

Ionel Brătianu anunţase după războiul balcanic : reforma agrară şi reforma electorală. Un mesaj al regelui Ferdinand către oştire şi ţărani în aprilie 1917 dădea garanţii că se va împărţi pămînt după victorie şi fiecare bărbat de 21 de an va avea drept de vot. Motivele anunţării reformelor erau două, 1- Starea de spirit a ţării, a armatei în special după înfrîngerile militare. 2- situaţia din Rusia.

regina maria razboiÎn martie, regimul ţarist se prăbuşeşte în Rusia. Nicolae al doilea abdică.Guvernul provizoriu instalat este fragil. Armata rusa se dezagrega, ţăranul rus nu mai vrea să lupte, vrea să se întoarcă acasă pentru a fi împropietărit cu pămînt cum îi promit diverşi agitatori. Frontul de est începe sa se destrame. Radicalii cîştiga teren la Petrograd şi Moscova. Prntru romani situaţia este extreme de periculoasă.

În iulie 1917 frontul se trezeşte din amorţire. Armata română trece la ofensivă cu cu success. Trupele Puterilor Centrale se retrag. Defecţiunea armatei ruse îl determina pe generalul Averescu, să rămînă pe poziţii. Mackensen atunci încearcă un atac masiv pe valea Siretului şi valea Oituzului. Scopul lui era cucerirea completa a Romaniei. Între 6-19 august are loc bătălia decisivă. La Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, nemţii sunt respinşi. Noua armată română, formată în primele luni ale anului, cu ajutor aliat, mai ales francez, face faţă atacului german. Românii pierd 25.000 de oameni. Mackensen pierde 60.000 şi trebuie să se oprească.

Ferdinand decoreazaSituaţia din Est dincolo de Prut se agravează. Armata rusă este măcinată de dezordini. Sute de mii de soldaţi ruşi părăsesc tranşeele şi cazărmile şi pornesc înapoi spre Rusia. Frontul românesc este în pericol să se prăbuşească. Vestea bună este că pe frontul de vest încep să debarce soldaţii americani. Statele Unite au intrat în război alături de Antantă. Dar vestul era departe. Romania era într-o situaţie dramatică. Mai ales după ce la Petrograd, bolşevicii iau puterea. Lenin şi oamenii lui şi-au propus să facă pace separată cu Puterile Centrale. Ce va face Romania în acest caz ? Va capitula ? Va cere pace ?

În Basarabia situaţia era tulbure. Erau mari frămîntări. Armata rusă în retragere provoacă dezordini. Plutoane întregi de soldaţi s-au tranfsormata în bande care jefuiesc iar Petrogradul şi Moscova sunt prea departe. Basarabia e-n haos.

Se formează un Comitet Central Militar, care convoacă Sfatul ţării pentru a hotărî viitorul provinciei. La 15 decembrie Basarabia îşi proclamă independenţa. La mijlocul lunii ianuarie trupele bolşevice ocupă Chişinăul. Guvernul româneste nevoit să trimită pla est de Prut o divizie cu misiunea de a asigura căile de aprovizionare. România trebuia cu orice preţ să-şi asigure spatele frontului. Pe acolo veneau hrana, muniţia, armamentul, medicamentele strict necesare rezistenţei eroice din triunghiul morţii. Puterile centrale aşteptau doar un prilej potrivit pentru a lichida acest ultim bastion la rezistenţei.

Regele şi regina se aflau în mijlocul tuturor speranţelor şi eforturilor de a supravieţui. Situaţia era disperată. Haosul din Rusia expunea ţara unor foarte mari pericole. Boli, infometare, capitulare în faţa inamiculuil. Puterile Centrale se pregăteau să ocupe teritoriul românesc rămas liber. Aveau nevoie urgentă să închidă frontul şi să trimite trupele în Vest. Şansa lor nesperata, şi drama Romăniei, a fost că Rusia a încetat în 1917 să mai lupte.

regele ferdinand 4La începutul lunii decembrie Lev Troţki, ministrul de externe al Rusiei bolşevice, negociază cu Austro-Ungaria şi Germania pacea separată. În aceste condiţii, România începe şi ea negocieri la Focşani. Guvernul Brătianu tărăgănează discuţiile, dar în februarie fedmareşalul Mackensen dă un ultimatum. Guvernul Brătianu-Take Ionescu demisionează. Regele Ferdinand încredinţează guvernul generalului Alexandru Averescu să negocieze. Condiţiile sunt foarte dure. La 3 martie, ruşii semnează pacea separată cu Puterile Centrale la Brest-Litovsk. Romania rămîne absolut singură şi fără ieşire din triunghiul morţii. Două zile mai tîrziu se semnează o pace preliminară la Buftea. Generalul Alexandru Averescu demisionează. Noul guvern este format de filogermanul Alexandru Marghiloman, cu conservatorii. La 7 mai, in ciuda cererilor Antantei de a nu ceda, Marghiloman semnează tratatul de pacecu Puterile Centrale, la Bucureşti. Condiţiile impuse sunt extrem de grele, dar în faţa unei ocupaţii militare, care ar fi şters de pe hartă Romania, guvernul a cedat. Regele însă a refuzat să semneze. Sunt cele mai grele zile pentru Maria şi Ferdinand. Nimeni nu ştie ce o să se întîmple . Totul depinde de soarta războiului.

Ferdinand_of_RomaniaÎn toată aceasta perioadă, o rază de speranţă într-un cer încărcat de nori. La Chişinău, la 27 martie 1918, Sfatul Ţării votează unirea cu România. O săptămînă mai tîrziu, membrii ai Sfatului ţării sunt cooptaţi în Guvernul de la Bucuresti.Ca represalii, Lenin declară război Romăniei şi confiscă tezaurul romănesc aflat la Moscova din 1917. Situaţia regimului bolsevic nu îi permite să atace Romănia, şi unirea rămîne un fapt împlinit.

În vara anului 1918, pe frontul de vest se dau lupte hotărîtoare. Puterile Centrale pierd pe toate teatrele de operaţii. Şi în Balcani, Antanta obţine succese reluind ofensiva . La 30 septembrie Bulgaria cere pace. O lună mai tîrziu şi Turcia faqce acelaşi lucru. La 3 noiembrie Austro-Ungaria acceptă condiţiile Antantei şi încetează operaţiile militare. E urmată e Germania care nu mai are resurse să continue războiul.

dinastia copertaLa 6 noiembrrie guvernul Marghiloman demisionează. Regele Ferdinand numeşte prim ministru pe generalul Coandă. Acesta anulează actele Guvernului precedent, in esenţă tratatul de pace cu Puterile Centrale. Regele Ferdinand ordonă mobilizarea armatei române şi reînceperea operaţiilor militare împotriva ocupantului. Armata română avansează în Muntenia, Dobrogea şi Transilvania. Armata germană se retrage. La 1 decembrie regele Ferdinand se întoarce la Bucureşti. Este primit triumfal de populaţia care îndurase ocupaţia străină vreme 704 zile.”

***Fragment din volumul DINASTIA de Stelian Tanase si Elena Vijulie, aparut la editura RAO, 2017 .

***Volumul se gaseste in librariile Humanitas, Diverta, CLB, Alexandria etc. On-line eMAG.ro elefant.ro diverta.ro libris.ro librarie.net, cartepedia.ro si de asemenea la editura RAO.

DESKREPORT

Spune-ți opinia, fă-te auzit!